Felhívás

A mesterséges intelligencia narratívái

A mesterséges intelligencia látványos fejlesztése új perspektívába helyezi a médiáról, a társadalomról, a munkáról és végső soron az emberről való gondolkodásunkat. Hosszú ideig úgy érzékeltük, hogy a gépek fejlesztése a fizikai munka felváltását vonja maga után, azonban napjainkra világossá vált, hogy a szellemi munka bizonyos dimenzióit is át tudja vállalni. Így megkérdőjeleződik a kreativitás, gondolkodás, problémamegoldás, emlékezet, kommunikáció szerepe és ezeknek az ember lényegi tulajdonságaiként való felmutatása. Miközben a gép hatékonyságát, korlátait vizsgáljuk, merőben megváltozik az emberről alkotott képünk, tehát nem a mesterséges intelligencia a kérdés, hanem maga az ember. A narratíva fogalma, mint általános értelmezési keret vonható be, amivel próbáljuk megérteni a világ történéseit és helyünket a világban. A mesterséges intelligencia ernyőfogalomként bevon minden olyan jelenséget, amelyben a gép az emberhez hasonló jellemzőket kap.

A konferencián a következő kérdésekből indulunk ki: Milyen narratívák szövődnek a mesterséges intelligenciáról? Milyen attribútumokat veszít el az ember, és milyen új lehetőségek nyílnak meg? Milyen ellenállásokba ütközhet a mesterséges intelligencia általános szintű használata társadalmi szinten? Milyen félelem- és bizalomjegyek mutatkoznak meg e narratívákban? Hogyan polarizálódik a társadalom a mesterséges intelligencia előnyeit kiemelő, meg a veszélyeit hangsúlyozó vélemények mentén?
A konferenciára olyan kutatásokat várunk, amelyek az elméleti fogalomalkotás vagy a gyakorlati alkalmazás területén azt vizsgálják, hogy a médiában milyen (társadalmi, gazdasági, politikai, jogi, etikai, művészeti) narratívákba ágyazódnak a mesterséges intelligencia által felkínált eszközök.

Jelentkezni a konferencia honlapján (http://www.ujmedia.ro) lehet 2024. március 8-ig. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról március 25-én küldünk.
A konferencián elhangzott előadásoknak publikálási lehetőséget biztosítunk a ME.DOK folyóiratban. A kéziratok tervezett leadási határideje 2024. június 30.

Bibliográfia:

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
Cave, S. – Dihal K. (ed.) (2023): Imagining AI. How the World Sees Intelligent Machines. Oxford University Press.
Christian, B. (2020). The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values. W. W. Norton & Company.
Csepeli György (2020): Ember 2.0. A mesterséges intelligenciagazdasági és társadalmi hatásai. Kossuth Kiadó
Floridi, L. (2023): The Ethics of Artificial Intelligence. Principles, Challenges, and Opportunities. Oxford University Press.
Horváth Márk – Lovász Ádám – Nemes Z. Márió (2019): A poszthumanizmus változatai. Ember, embertelen és ember utáni. Prae Kiadó
Jasanoff, S. (2015) Future imperfect: science, technology, and the imaginations of modernity. In: S. Jasanoff & S.-H. Kim (eds.), Dreamscapes of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. Chicago: University of Chicago Press. pp.1–33. Cave, S. & K. Dihal (2019) Hopes and fears for intelligent machines in fiction and reality. In. Nature Machine Intelligence. 1, 74–8.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Public Affairs.