Program 2016

IX. Új Média Konferencia – Mobilkorszak
2016. március 18, péntek

9:30-10:00 Megnyitó, köszöntők (230. terem)
10:00-10:45 Ungvári-Zrínyi Imre: Próteuszi lényünk szimbóluma, avagy a világhoz való hozzáférésünk
közvetítettsége
10:45-11:30 Glózer Rita: Kamasz-világ az Instagramon – a kreatív média-használat meglepő formái

11:30-11:50 Kávészünet

11:50-13:30 Szekcióülések I-II (230. és 240. terem)

I. szekció: Digitális ifjúság (230. terem) Moderátor: Ármeán Otília
11:50-12:10 Farkas Anett: Tanulói attitűdök a közösségi oldalak személyes és oktatási használatában
12:10-12:30 Gergely Orsolya: Okos kölykök?
12:30-12:50 Tőkés Gyöngyvér Erika: Kisgyermekek digitális műveltségének vizsgálata vizuális módszerekkel
12:50-13:10 Zsigmond István: Cyberbullying a névtelenségben: az önértékelés szerepe
13:10-13:30 Ármeán Otília: Kételkedési ismeretek gyerekeknek, avagy a weben sem minden az, aminek látszik

II. szekció: Digitális életmód (240. terem) Moderátor: Nistor Laura
11:50-12:10 Csorba Zsuzsanna: Startupok, mint a mobilkorszak mozgatórugói
12:10-12:30 Tamás Dénes: A fogyasztás új tempói – kitekintés az online vásárlásra
12:30-12:50 Aslihan Unlu: Critical thinking and social media
12:50-13:10 Faragó László: Szorongó szájberhősök, a rögzített kapcsolati mátrixpontok kreatívjai
13:10-13:30 Nistor Laura : Vásárlás a karosszékből: romániai körkép

13:30-14:30 Ebéd

14:30-16:30 Szekcióülések III-IV (230. és 240. terem)

III. szekció: Digitális normák (230. terem) Moderátor: Kovács Barna
14:30-14:50 Bognár Csaba: A jogi kultúra és a jogi szolgáltatások változása az információs társadalomban
14:50-15:10 Kuti Csongor: Audiovizuális tartalomszolgáltatás és a szerzői jogok jövője
15:10-15:30 Faragó László: HangMap, beltéri navigációs app látássérülteknek (A Debreceni Egyetemen megvalósult projekt bemutatása)
15:30-15:50 Kovács Barna: Az interakció etikája a közösségi médiában
15:50-16:10 Bakó Rozália: Digitális gyerekkor (Digital childhood, online közvetítés)
16:10-16:30 Fehér Katalin: Issues in mobile, IoT and wearable technologies (online közvetítés)

IV. szekció: Digitális tér-idő (240. terem) Moderátor: Gagyi József
14:30-14:50 Mester Tibor: Kevert terek, kiterjesztett valóság, metaverzum. Új tértapasztalatok értelmezési lehetőségeiről.
14:50-15:10 Doboviczki Attila T. – Mester Tibor: Az archiválás lehetőségei: a nyolcvanas-kilencvenes évek pécsi underground/alternatív kultúra színtérkutatásának tapasztalatai
15:10-15:30 Vajda András: A lokális történelem alakzatai az új médiában. Két megközelítés
15:30-15:50 Fazakas Noémi – Barabás Blanka: Genderszerepek nyelvi leképeződése az új médiában, avagy a női princípium esete a facebookkal
15:50-16:10 Gagyi József: ,,Az unokámnak simogatós telefonja van…” Telefonhasználat generációs különbségei vidéki környezetben
16:10-16:30 Bakos Levente: Mobilalapú kommunikációs protokollok az egészségvédelem szolgálatában ipari rendszerek esetén

16:30-16:50 Kávészünet

16:50-17:30 Workshop (230. terem) Tőkés Gyöngyvér: Online jelenségek kutatási lehetőségei és módszertana
17:30-17:45 Folyóirat bemutatása: Acta Universitatis Sapientiae – Communicatio (230. terem)
17:45–18:00 Konferenciazárás (230. terem)

18:00 Állófogadás (Szenátus terem)