Felhívás

Természetesen digitális

A 12. Új Média Konferencia lehetséges témájáról gondolkodva minduntalan arra a megállapításra jutottunk, hogy bizony eltelt az idő. Hogy az új média már nem is olyan új, múltja és története van. Különböző tudományterületek próbálták/próbálják értelmezni az új média és a digitalizáció problémáját, új kutatási irányzatok és elemzési/értelmezési keretek fogalmazódtak meg, futottak fel igen rövid idő alatt, majd legalább ilyen gyorsan el is tűntek. Jogos a kérdés, hogy mi az, ami még érvényes és továbbgondolható.

Az új média már régi abban az értelemben is, hogy mindennapivá, megszelídítetté, megszokottá vált. Nélkülözhetetlen is, persze, de annyira alkalmazkodtunk már ehhez az új technológiához és ehhez az új környezethez, hogy egyre inkább felértékelődik a régi: már tudjuk nélkülözni is, mert tisztába vagyunk az életünket szennyező, káros „környezeti hatásaival” és az alternatívákkal. Sorsunk szövetét legalább annyira szőjük valós, mint virtuális, technikailag meghatározott szövőszékeken/technikai környezetben, és ezzel már jórészt kibékültünk: volt idő, hogy kialakítsuk és próbára tegyük azt a meggyőződésünk, hogy képesek vagyunk kezelni/uralni ezeket a helyzeteket is. Egyszóval, és ezt a fogalmat szeretnénk a konferenciánk középpontjába állítani: természetesen viselkedünk, akár itt, akár ott, akár a régi, akár az új környezeteinkben, és a számos átjárót, nagy- és kiskaput használva, küszöbökön átlépegetve vagy kihátrálva.

A digitális eszközök és technológiák életünk és kultúránk organikus részévé váltak, beágyazódtak mindennapjainkba. Természetesen (szabályozottan, előreláthatóan, kiszámíthatóan) éljük meg a digitális/online/virtuális létet.

Az idei konferencia keretében azokra számítunk, azokat szólítjuk, azoknak az előadásait várjuk, akik a digitális/online/virtuális környezetünk mindennapi, rétegeket, generációkat, a társadalmat jellemző tulajdonságairól gondolkodnak, ezek kutatásával foglalkoznak.

A konferencia eddigi témái:

 • Új média és kommunikatív magatartás (2008)
 • Új média, médiakonvergencia, kulturális változások (2009)
 • Új média – terek (2010)
 • Új média – valós és virtuális terek találkozása (2011)
 • Új médiavalóság – hálók, kapcsolatok? (2012)
 • Új média – új tudáshordozók (2013)
 • Új média és ifjúsági hálózatok (2014)
 • A digitális műveltség szerepe a mindennapi kultúrában (2015)
 • Új média – mobilkorszak (2016)
 • Új media – privát kultúra az új media hálózataiban (2017)
 • Digitális műveltség, társadalmi sokszínűség (2018)

A konferencia szervezője a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék és PR Alpha Egyesület.

A konferencia időpontja: 2019. április 5–6.; helyszín: Sapientia EMTE, Marosvásárhely, Koronkai Kampusz, Segesvári út 1C.

Jelentkezni a konferencia honlapján (www.ujmedia.ro/jelentkezes) lehet 2019. január 21-től március 22-ig. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról március 27-én küldünk.

A konferencián elhangzott előadásokból tanulmánykötetet szeretnénk szerkeszteni. A kéziratok tervezett leadási határideje 2019. április 30.