Felhívás

Mi az új az új médiában?

Bármennyire változtatott is társadalmon, használatokon, jelentéseken az új média, bármennyire mutatja az összekapcsoltság, a hálózatiság működését, valahogy nem hisszük el, hogy ez tényleg ilyen. Ugyan egyre többféleképpen igazolódik vissza az, hogy a legszemélyesebbnek vélt én csupán egy összetett hálózati hely, és a hálózatból nyeri a jelentését, a rögzített, önidentikus én képzetét nem könnyen adjuk fel. Beszélünk ugyan hálózati énről, melyet folyékony, reflexív és folyamatosan alku tárgyát képező identitások alakítanak, ennek következményeit mégsem lehet viszont (egyelőre) visszafordítani például az akadémiai kutatómunkát végzők identitására. Elméletben tudjuk, hogy egy globális falu lakói vagyunk, mégsem ennek értelmében cselekszünk. Az új média talán attól új még mindig, hogy mi, a használói a régiek vagyunk.

Az új médiának mindig újnak kell maradnia – írja Fehér Katalin az új média modelljét kereső tanulmányában. Ez azt jelenti, hogy az új média folyamatosan kitér a megbízható, örökérvényű definíciók elől, újra meg újra arra kényszerít, hogy megtaláljuk azokat a fogodzókat, melyek az aktuális használatot, az aktuális jelentést megadják.

Ezúttal mégsem a stabil pontok, keretek keresésére hívjuk konferenciánk résztvevőit, inkább az instabil, a kiszámíthatatlan, a képlékeny, a mindig új összetevő(k) feltérképezésére kérjük fel mindazokat, akiket az új média változékonysága, megújulásai, trendjei bosszantóan vagy jótékonyan érintenek.

Szakirodalom
Fehér Katalin (2019): The Zoom Interface Model of New Media. A Metaphor-Based Dynamic Approach in the Jungle of Concepts. Mediatization Studies, 2019/3. 7–20.
Glózer Rita (2016): Részvétel és kollaboráció az új médiában. Replika 2016/5. 131–150.
Jenkins, Henry – Ford, Sam – Green, Joshua (2013): Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture. NYU Press
Papacharissi, Zizi ed. (2010): A Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites. Taylor & Francis

A konferencia szervezője a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék és PR Alpha Egyesület.

A konferencia időpontja: 2020. április 3–4.; helyszín: Sapientia EMTE, Marosvásárhely, Koronkai Kampusz, Segesvári út 1C.

Jelentkezni a konferencia honlapján (www.ujmedia.ro/jelentkezes) lehet 2020. január 20-tól március 13-ig. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról március 20-ig küldünk.

A konferencián elhangzott előadásokból tanulmánykötetet szeretnénk szerkeszteni. A kéziratok tervezett leadási határideje 2020. április 30.