Felhívás

Digitális műveltség, társadalmi sokszínűség

Milyen sajátosságok, szerveződési elvek, kulturális vonások jellemzik az új média tereiben, az új média hatására szerveződő kapcsolatokat és közösségeket? Milyen módon befolyásolja az új média a különböző kulturális és társadalmi csoportokban történő kommunikációt? Miképpen válnak a tartalomfogyasztók tartalomgenerálókká?

A digitális média különböző helyszíneken és közösségekben tapasztalható használatának aktuális, a mindennapi életbe beépülő, az életvezetést meghatározó szerepe, azaz a különböző társadalmi csoportok digitális műveltségének vizsgálata a kommunikációkutatás egyik fontos kérdésköre. Az új médiaeszközök használatának terén kirajzolódó egyenlőtlenségek területi (pl. a városhoz közeli és attól távol eső közösségek), társadalmi, mentalitásbeli, gazdasági stb. okainak multidiszciplináris megközelítésben történő összehasonlító elemzése inspiratív kiindulópontot jelent a digitális kommunikáció kritikai értelmezésére vagy kreatív felhasználására vonatkozó törekvésekhez.

A „XI. Új Média– Társadalmi sokszínűség, digitális műveltség” konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a digitális gyakorlatok társadalmi meghatározottságának kérdéskörét tárgyaló, a társadalmi alkalmazások-felhasználások sokszínűségének, a digitális szakadék kérdésköreit tárgyaló kutatások és elemzések bemutatására. Várunk bármilyen empirikus és elméleti hozzájárulást, episztemológiai vagy módszertani megközelítést a digitális média, társadalmi és kulturális változások témakörében, illetve az aktuális média- és kommunikációelméletek újragondolását megkísérlő elemzéseket.

A konferencia eddigi témái:

  • Új média és kommunikatív magatartás (2008)
  • Új média, médiakonvergencia, kulturális változások (2009)
  • Új média – terek (2010)
  • Új média – valós és virtuális terek találkozása (2011)
  • Új médiavalóság – hálók, kapcsolatok? (2012)
  • Új média – új tudáshordozók (2013)
  • Új média és ifjúsági hálózatok (2014)
  • A digitális műveltség szerepe a mindennapi kultúrában (2015)
  • Új média – mobilkorszak (2016)
  • Új media – privát kultúra az új media hálózataiban (2017)

A konferencia szervezője a Sapientia EMTE Alkalmazott Társadalomtudomány Tanszéke.

A konferencia időpontja: 2018. március 9-10.
Helyszín: Sapientia EMTE Marosvásárhely, Koronkai kampusz, Segesvári út 1c

Jelentkezni a konferencia webes felületén lehet 2018 február 20.-ig, itt: www.ujmedia.ro/jelentkezes. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról február 25.-ig küldünk.