Felhívás

Kiindulópontunk

Az új média terminus nem tárgyszerűen lehorgonyozható jelentéssel bír, és referenciálisan nem egy adott, megbízhatóan körülhatárolható technológiára és médiumegyüttesre vonatkozik, hanem inkább az egyes médiumoknak a mindig megújuló jellegét jelöli. Ez az új az, aminek köszönhetően újra és újra megtalálja helyét a közvetítési eszközök széles palettáján az is, ami régi, az is, ami új, meg az az új is, ami már régi. Az aktuális médiakörnyezetben nem az 1+1=2 elve, azaz nem az előre kiszámítható összegzések elve működik. A dinamikus kölcsönösségek, a beágyazódások, az alkalmazásalapú vs webes megjelenés párhuzamosságai, a közösségi média becsatornázási lehetőségei, a mozgóképhasználat változatossága platform, kommunikációs cél, célközönség, készülék sajátosságainak a függvényében mind-mind meghatározzák azt, ahogy az egyenlet résztvevői már az összeadás/találkozás pillanatában maguk is megváltoznak, és önmaguk alternatív formáivá válnak.

Kérdéseink

  • Ha több csatornához férünk hozzá, ha több adatunk van/lehet, akkor többet is tudunk? Mikor több a több?
  • Mi az a többlet, amit a sok médium együttes jelenléte állít elő?
  • Milyen többletet hoz a különböző szervezetek online kommunikációja?
  • Hogyan alakulnak át az egyes közvetítési rendszerek, és szimbolikus formákként mi az a specifikus tulajdonságuk, amit más médiumok is átvesznek?
  • Hogyan inspirálódik az új média a filmből, a gyerekkönyv-illusztráció a moziból stb.?
  • Hogyan tágul az identitás a „mindenki művész”, „mindenki tartalomgyártó” kijelentések korszakában?
  • Ha a megosztás, a közösségiség, a communitas korszakában végül nem érzékenységre teszünk szert a másféle nézőpontok, megközelítések irányában, hanem inkább immunitasra azokkal szemben, akkor mi az, ami megszületik: nyereség vagy veszteség, nyitás vagy bezárkózás?

Jelentkezni a konferencia honlapján (http://www.ujmedia.ro) lehet 2021. február 21-től április 20-ig a kérdéseinkhez, felvetésünkhöz, tágabban az új média jelenségeihez kapcsolódó magyar vagy angol nyelvű kutatásokkal, előadásokkal. Visszajelzést a jelentkezés elfogadásáról április 27-én küldünk.

A konferencia nyelve a magyar és az angol.

A konferencia szervezői a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszéke és a PR Alpha Egyesület.

A konferencia időpontja: 2021. május 28–29.; helyszín: Sapientia EMTE, Marosvásárhely, Koronkai Kampusz, Segesvári út 1C., illetve a Google Meet online platformja.

Közlési lehetőség
A konferencián elhangzott előadásokból folyóiratokkal együttműködésben (magyar nyelven MeDok, angol nyelven: Acta Universitatis Sapientiae Communicatio) blokkokat állítunk össze, illetve tanulmánykötet szerkesztését is tervezzük. A kéziratok leadási határideje 2021. június 30.